Návod na použitie

1. Opatrne vyberte lietajúci lampión z balenia a rozložte ho do plnej veľkosti.
2. Vyberte parafínový palivový článok z obalu a cez otvor v jeho strede pripevnite článok k drôtenému zakončeniu v spodnej časti lampióna (z vnútornej strany, aby nevypadol.)
3. Zdvihnite lampión do vzduchu, palivovým článkom dolu. Zapáľte článok na viacerých miestach, aby sa celý rýchlo rozhorel. Dávajte pozor, aby sa plamene nedostali k papieru !
4. Palivový článok by mal horieť dostatočne dlho, aby sa lampión naplnil horúcim vzduchom (cca 1 – 2 minúty). Postupne bude pomaly stúpať, až kým ho už nebude možné držať za vrchnú časť. Vtedy ho treba uchopiť zospodu a počkať kým sa celkom naplní horúcim vzduchom. Vypustiť ho môžete až vtedy, keď samovoľne stúpa nahor. Nikdy ho nevyhadzujte alebo nepostrkujte!

Bezpečnostné pokyny

Aj keď je lampión z bezpečnostného hľadiska bezpečný, treba dodržiavať tieto pokyny:

 • Rozbaľte lampión v bezpečnom prostredí čo najďalej od otvoreného ohňa
 • Snažte sa predísť roztrhnutiu krehkého papiera
 • Vždy majte na dosah vodu a hasiace prístroje
 • Deti musia byť pri vypúšťaní a manipulácii s lampiónom vždy pod dohľadom dospelej osoby
 • Osobám pod vplyvom alkoholu je prísne zakázané vypúšťať lampióny
 • Nikdy nefajčite v blízkosti lampiónu
 • Skontrolujte či rýchlosť vetra nepresahuje 5 km / hod.
 • Skontrolujte smer vetra a uistite sa, že v plánovanej dráhe letu lampióna nie sú žiadne prekážky (budovy, stromy, konštrukcie... )
 • Nikdy nevypúšťajte lampióny v okruhu 5 km od letiska
 • Nikdy nevypúšťajte lampióny v blízkosti ciest a polí so suchou trávou a plodinami
 • Nikdy nevypúšťajte vlhké alebo dokonca mokré lampióny
 • lampióny sú bezpečné, ak sa používajú správne
 • lampióny nie sú hračky a nemali by byť používané deťmi

lampióny a predajca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia spôsobené použitím tohto produktu.
Prípadné tmavé sfarbenie parafínového článku nemá vplyv na jeho horľavosť ani na celkové použitie lampiónu.

Táto stránka využíva cookies. Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním našich cookies. Viac info